Termelő cégek ERP bevezetési tapasztalatai 2.

Nov 24 2015

Az előző bejegyzésünket ott fejeztük be, hogy a tervezett projekt költségvetéseket milyen mértékben lépik túl a termelő cégeknél.


A költségvetés túllépésének okai


„A termelő vállalatok 26 százaléka tapasztalja a költségvetés túllépését járulékos üzleti változások vagy nem megfelelő projekt team összeállítása miatt. A vállalatok és a szoftverszállítók gyakran nem számolnak ilyen, nem technikai jellegű tevékenységekkel a projekt során. A költségvetés és a bevezetésre szánt időtartam pontos becsléséhez a szervezeteknek számolniuk kell olyan tényezőkkel is, mint a szervezeti változás menedzselése, az üzleti folyamatok újragondolása és a forrás-allokáció. A projekt költségeinek megbecslése nem egyszerű feladat, és azok a termelő vállalatok, melyek elmulasztanak a bevezetés minden elemével számolni, az idő során egyre növekvő projekt költségekkel szembesülnek.”

A személyes tapasztalatom az, hogy a legtöbb cégnél nem terveznek, csak álmodnak egy budgetet. A cégtulajdonos vagy az adott menedzser érzésre kitalál egy összeget, amit neki ér egy új ERP – de emögött a legtöbb esetben sajnos nem tények, és tudatos tervezés áll, csak esetleg valamilyen üzleti partnertől jövő infó. Az ERP-szállító értékesítője pedig jó szenzorokkal rendelkezik, megérzi ezt a lélektani határt, és - tádám – véletlenül épp ennyi lesz az ajánlat.

A projekt-terjedelem persze nem tükrözi, hogy mennyi lenne a valós igény. A megrendelő azt hiszi, azt kapja, amire GONDOLT, aztán a projekt során, túl későn, kiderül, hogy dehogy. Ekkor már kényszerpályán mozog, és ekkor jönnek a Change requestek, és az eredeti szerződéses árat 50-70 %-kal meghaladó teljes tulajdonlás költsége (TCO) már komolyan kicsapja az ügyfélnél a biztosítékot.

Erre egyetlen megoldás van: előzetesen részletes, reális projekt költségkeretet kell megállapítani, elfogadtatni a vezetőkkel, és utána be is tartatni.


Megtérülési időtartam

„Kritikus aspektusa az ERP-rendszer sikerességének a kézzelfogható előnyök elemzése a megtérülési idő tekintetében. A Panorama kutatása szerint a termelő iparban válaszadók 20 százalékánál nem térült meg a bevezetés költsége, míg 60 százalék esetén a megtérülés 3-4 évet vett igénybe. Egyetlen válaszadó sem számolt be arról, hogy költségei egy éven belül megtérültek volna.”

Megtérülési időtartam

A megtérülés számításának módja és alapja önmagában megérne egy blogbejegyzést. Azt gondolom, sok, nehezen számszerűsíthető elemet is érdemes figyelembe venni, mint pl. a cégérték-növekedés, a jó hírnév, a szállítói értékelésnél lehetséges előny stb. Azzal sajnos egyet kell értsek, hogy a hazai bevezetéseknél sem fordul elő, hogy egy éven belül megtérülne a projekt. És persze az is igaz, hogy az előkészítés hiánya miatt nagyon jelentős azon cégek aránya is, ahol nem mutatható ki a megtérülés.

„Még azok a szervezetek is, melyek a projekt időtartamát és költségvetését tartva vezetik be az ERP-rendszert, sok esetben küzdenek a bevezetés költségeinek megtérülésével. A tény, hogy a termelő vállalatok egy ötöde még nem realizálta a bevezetési költségek megtérülését, azt mutatja, hogy a szervezetek nem fordítanak kellő időt a projekt céljainak kidolgozására. Ha a vállalatok nem alakítanak ki valamilyen struktúrát a bevezetés előtti és utáni költségek és folyamatok dokumentálására, abban az esetben nehéz mérni mind a megtérülést, mind pedig az egyéb pozitív hatásokat. Egy megfelelő üzleti modell felvázolása előrevetíti a várható működésbeli hatékonyság-növekedést és egyéb nem működéshez kapcsolódó előnyöket, melyek lehetővé teszik a megtérülési idő pontos kiszámítását.”


Előnyök realizálása

„Végső soron a termelő vállalatok azért vezetnek be ERP-rendszereket, hogy kézzelfogható előnyöket érjenek el, beleértve a befektetés költségének jelentős mértékű megtérülését. A befektetés megtérülésének (ROI) kiszámítása a projekt elején előrevetíti az ERP-rendszer bevezetéséből származó várható előnyöket. Ha az előzetesen kalkulált megtérülés realizálható a megvalósítás során, akkor pénzügyi szempontból az ERP-projekt sikeresnek mondható.

Felmérésünk eredménye alapján a termelő vállalatok 40 százaléka kisebb hasznot realizál, mint arra előzetesen számított, és egyetlen vállalat sem számolt be arról, hogy a várakozások 80 százalékánál nagyobb hasznot ért volna el. Gyakran a projekt befejezése a megadott költségvetésen és időtartamon belül fontosabbá válik, mint az előzetes üzleti tanulmányban felvázolt célok és előnyök elérése. „

Előnyök megvalósulása

„Amennyiben a vállalatok előnyöket realizálnak, ezek leggyakrabban megnövekedett válaszadási idő az elérhető információk miatt (17%) javuló kommunikáció és együttműködés a vállalat egységei között (17%), növekvő termelékenység és hatékonyság (13%) és javuló adat-megbízhatóság (13%) tényével magyarázhatók.”

 

És persze mikor a rózsaszín szemüveg leesik a projekt értékelésénél, kiderül, hogy a megfelelő előkészítés és átgondoltság hiányában a várt, remélt eredmények elmaradnak.

A következő bejegyzésben a realizált előnyök típusait, a testreszabás mértékét tekintjük át, illetve összefoglaljuk, melyek ennek az átfogó, 226 céget érintő felmérés számunkra is fontos konkluziói.